logo

Dan moj-jae beej de Moeësdiêk zeen!”

DESM was en is een vereniging waar jong en oud, prestatief en recreatief, actief en ondersteunend zijn plaatsje kan vinden. De clubkleuren zijn Geel en Zwart. De letters staan voor Door Eendracht Sterk Moesdijk. De naam is afgeleid van Moes, Moos, Moost, hetgeen een laaggelegen moerassig gebied betekent. 69 Jaar lang heeft DESM op sportpark “De Koekoek” vertoefd, gelegen aan de Koekoeksweg, achter de spoorlijn.

In 2014 was het dan eindelijk zover.....

In goede samenwerking met de gemeente Weert werd aan de Kaaskampweg een nieuw onderkomen gerealiseerd. Een prachtig sportpark, dichtbij de wijk Leuken en het nieuwe uitbreidingsgebied Vrouwenhof gelegen.De accommodatie bestaat uit een modern clubgebouw, een prachtig kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden.

DESM is klaar voor de toekomst en heeft door dit nieuwe sportpark alle mogelijkheden om jong en oud tot in lengte van jaren een plek te bieden om de voetbalsport te beoefenen en elkaar te ontmoeten.Nu al merken we de grote aantrekkingskracht van onze vereniging.We zijn op weg naar 550 leden.

DESM wil een vereniging blijven waar leden zich bij betrokken voelen.

Een goede sfeer is dan belangrijk. Je moet er bij willen horen en er wordt ook verwacht dat je zelf iets voor deze vereniging wil betekenen. Dan kun je de club ook in de toekomst in stand houden. Vele vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om alles in goede banen te leiden. Een uitbreiding van deze grote groep mensen blijft vanwege onze groei een noodzaak.

Kortom, Voetbalvereniging DESM, gehuisvest op het nieuwe sportpark met de naam “De Moeësdiêk”, heet nieuwe leden van harte welkom.

Zeker als je je aangetrokken voelt door de belangrijke doelen, die onze club nastreeft.