logo

JEUGDOPLEIDINGSPLAN

Aan het begin van het seizoen 2019-2020 is er binnen onze vereniging gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Met ingang van dit seizoen zijn de jeugdcommissie en technische commissie samengevloeid tot één commissie die de verantwoordelijkheid draagt over het complete voetbaltechnische en organisatorische aspect van de vereniging.

De aanzet van dit JVOP komt enerzijds door het aflopen van het vorige plan (2015-2019), anderszijds is er behoefte ontstaan aan een nieuw plan door de gewijzigde organisatiestructuur. Middels dit JVOP wensen we de volgende punten te realiseren:

  • Vastleggen van de verenigingsbrede (jeugd)strategie.
  • Vastleggen van organisatorische afspraken.
  • Vastleggen strategische keuzes ten behoeve van het jeugdvoetbal


Het JVOP is een dynamisch document dat gedurende de looptijd kan worden herzien. Indien u naar aanleiding van dit plan vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met de leden van de commissie voetbalzaken.

Namens de commissie voetbalzaken,

Rogier Tans, Raymond de Laat en Peter Schmidt

Klik hier voor het Jeugdopleidingsplan (JVOP) 2021 -2026