logo

VERTROUWENSPERSOON

Linda van Dooren is binnen onze vereniging aanspreekbaar als vertrouwenspersoon.

Hieronder kun je lezen, wanneer je een beroep op haar kunt doen en hoe je met haar in contact kunt komen.

Als je lid bent van DESM wil je natuurlijk op een plezierige manier samen met anderen voetballen. Samen met je teamgenoten, trainers en begeleiders sportief bezig zijn en op een vriendschappelijke manier met elkaar om kunnen gaan. Natuurlijk ontstaan hierbij weleens problemen, die je dan meestal gezamenlijk op kunt lossen.

Het kan voorkomen dat je in een situatie verzeild raakt, die je zelf niet goed kunt oplossen, omdat je het probleem niet kunt of durft te bespreken. Je kunt daarbij denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, agressie, diefstal, discriminatie of seksuele intimidatie. Kom je hier zelf niet goed uit, dan kun je terecht bij de “vertrouwenspersoon”.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Maar gewoon even praten kan ook. Het is belangrijk dat je weet, dat je probleem vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Zij bespreekt niets met anderen zonder jouw toestemming.

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen DESM-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen DESM-verband en de betrokkene(n).

De vertrouwenspersoon is er voor vertrouwelijke zaken en zoekt samen met jou naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Je kunt daarbij denken aan advies, hoe je zelf het probleem in eerste instantie op zou kunnen lossen, bemiddeling of het probleem voorleggen aan andere deskundigen of verwijzing naar hulpverleningsinstanties.

Gelukkig blijkt in de praktijk, dat na het bespreekbaar maken van het probleem je er vaak met z’n allen wel uit kunt komen. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met de vertrouwenspersoon, dan kun je met Linda contact opnemen, e-mail: vertrouwenspersoon.desm@hotmail.com