DESM

ACTUEEL

Nieuwe datum jubileumfeest 75 jaar DESM ''Proost op Oost'' 4 t/m 13 juni 2021
Ben Steijntjes

Aanmelden

 •  Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.
 •  Plaatsing in een van de teams is afhankelijk van de groepsgrootte. In beginsel geldt voor een elftal   een maximum van 16 spelers en voor een zevental een maximum van 9 spelers. De coördinator en de trainers bepalen aan de hand van de specifieke situatie of hiervan wordt afgeweken.
 •  Is er geen ruimte in een van de teams, dan wordt u, indien gewenst, op de wachtlijst geplaatst.
 •  Is er wel ruimte, dat krijgt U een aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier, welke u beide ingevuld retour dient te sturen. Vanaf de JO 13 jeugd (in de regel vanaf 10 jaar) is ook een pasfoto nodig. Deze wordt gebruikt om een voetbalpas aan te vragen bij de KNVB en is ook door de KNVB verplicht gesteld.
 • (Jeugd)leden die eerder gevoetbald hebben voor een andere vereniging moeten een door de vertrekkende vereniging ingevuld overschrijvingsformulier overleggen.
 •  Nadat de gegevens retour zijn ontvangen, worden deze doorgegeven aan de ledenadministratie. Vervolgens wordt e.e.a. geregeld met de KNVB.
 •  Zodra wij van de KNVB een lidnummer ontvangen hebben is de betreffende speelster of speler speelgerechtigd, zal hij ingedeeld worden en is hij ook verzekerd.
 •  Zonder lidnummer mag er niet gevoetbald worden !

 

Tussentijds aanmelden

 •  Bent u, of is uw kind nog niet actief bij een andere vereniging, dan is dit in principe geen probleem. Er moet dan wel plaats zijn in een team, anders komt men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).
 •  Voetbalt u of uw kind bij een andere vereniging en wil hij/zij in het lopende seizoen overstappen naar DESM, dan is er toestemming nodig van de voetbalvereniging waar u of uw kind nu actief is. In het algemeen zal – behoudens bijzondere omstandigheden- een vereniging niet meewerken aan een tussentijdse overschrijving. Overigens kan DESM ook informeren bij de huidige vereniging waarom u of uw zoon/dochter de tussentijdse overstap wil maken. Tenslotte geldt ook bij tussentijdse aanmeldingen, dat er plaats moet zijn in een team, anders komt men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

 

Afmelden

 •  Afmelden van (jeugd)leden kan alleen schriftelijk bij de desbetreffende (jeugd)secretaris (jeugd@desm.nl of senioren@desm.nl).
 •  Deadline voor het afmelden is 31 mei. Indien een jeugdlid wordt afgemeld nà 31 mei, dan bent u verplicht om voor het gehele seizoen de contributie over te maken !

 

Overschrijving tijdens het seizoen naar een andere vereniging

 •  Mocht u of uw zoon/ dochter tussentijds willen overstappen naar een andere vereniging in de regio Weert, dan zal DESM hier in principe géén medewerking aan verlenen. In uitzonderlijke gevallen, is afwijking van deze regel mogelijk. De technische commissie of  jeugdcommissie bepaalt of sprake is van een uitzonderlijk geval.
 •  Na de 1e vrijdag van maart verleent de KNVB alleen overschrijving onder de beperking, dat men tot het nieuwe seizoen niet mag deelnemen aan bindende wedstrijden van de nieuwe vereniging !

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per email doorgegeven te worden via senioren@desm.nl of van de Jeugdsecretaris jeugd@desm.nl.

 

Contributieverplichtingen & verzekeringen

De contributie is voor dit seizoen vastgesteld op:

Voor junioren t/m 14 jaar:                       120 euro per jaar

Voor junioren van 15 t/m 18 jaar:            132 euro per jaar

Voor senioren vanaf 19 jaar:                    192 euro per jaar

Voor steunende leden blijft dit                 50  euro per jaar

Bij aanmelding wordt éénmalig administratiekosten in rekening gebracht, deze bedragen:

 •   t/m 18 jaar          € 2,=
 •   Vanaf 19 jaar       € 5,=

 

DESM kent een geautomatiseerd contributiesysteem. Dit betekent dat bij opgave een machtigingsformulier getekend dient te worden tot overschrijving van de contributie. De contributie wordt 1 x per jaar , bij de start van het seizoen, automatisch en in zijn geheel van uw rekening afgeschreven.  Eventuele administratiekosten, zoals hierboven vermeld, zullen dan ook worden afgeschreven. Tot wederopzegging dient de contributie betaald te worden.

 

Verzekeringen

 •   Iedere speler is via de KNVB verzekerd. Dit geldt zowel voor de trainingen, als voor de wedstrijden en de officieel bij de KNVB aangemelde jeugdtoernooien.
 •   Voor ouders / verzorgers die spelers vervoeren met hun auto is het wenselijk dat er een inzittendenverzekering is afgesloten.
 •   Voor iedereen die vrijwilligerswerk verricht voor DESM is een verzekering afgesloten.

 

DESM