logo

Contributie inning seizoen 2023 - 2024

Zoals u wellicht weet is V.V. DESM voor het innen van de contributie, met ingang van het vorige seizoen, een samenwerking aan gegaan met het bedrijf NIKKI. Voor meer informatie over NIKKI kunt u een kijkje nemen op de website www.nikki.nl.

NIKKI start in oktober 2023 met de inning van de contributie voor het seizoen 2023 - 2024.
Concreet betekent dit dat NIKKI ook voor dit seizoen uw contributie via het NIKKI-systeem gaat verwerken.
Medio oktober/november ontvangt u een e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de contributie van het seizoen 2023-2024.

Het kan zijn dat deze mail binnen komt bij uw ongewenste berichten. Gelieve deze dan ook te controleren!

Let op! In deze mail zit een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waarbij er dus géén
administratiekosten in rekening gebracht worden.

In deze mail kunt u echter ook kiezen voor een betaling van de contributie in 10 maandelijkse termijnen. Indien u hiervoor kiest ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Wanneer u eind november 2023 nog géén bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Termijnbetalingen
VV DESM heeft met NIKKI een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten uitsluitend in het geval van
maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding (zoals stichting leergeld) om de contributie te voldoen, hoeft u niets te doen. V.V. DESM neemt in deze gevallen zelf contact op met de gemeente.

Het bestuur heeft een aantal vaste afspraken met NIKKI deze gelden gedurende het seizoen:
1. Mocht u de eerste e-mail van NIKKI missen dan ontvangt u automatisch betalingsherinneringen. Ook zal
NIKKI zelf contact met u opnemen om de betalingsherinnering kenbaar te maken. Na twee opvolgende
betalingsherinneringen is het enkel nog mogelijk de contributie in termijnen te betalen.
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw
vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u
doorverwijzen naar NIKKI.
4. NIKKI kan bij het uitblijven van betalingen, in het uiterste geval, een incassobureau in te schakelen. Dit
laatste gebeurt echter uitsluitend en alleen in overleg met het bestuur van V.V. DESM.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met
elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van DESM.

Bedankt voor uw medewerking!

Bestuur VV DESM