DESM

AFGELASTINGEN

JAARVERGADERING 2 NOVEMBER GEANNULEERD
Alternatief programma voor de jeugd
LET OP: Nieuwe Corona maatregelen (16-10-2020)
Uitnodiging / agenda jaarvergadering 2020
Nieuwe datum jubileumfeest 75 jaar DESM ''Proost op Oost'' 4 t/m 13 juni 2021
Ben Steijntjes

Uitnodiging / agenda jaarvergadering 2020

LET OP: AANMELDEN VERPLICHT!
 

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 2 november 2020 om 20.00 uur in de Hoeëskamer.

In verband met de huidige situatie rondom Corona vragen wij de leden die aanwezig willen zijn zich vooraf op te geven. Dat kan via activiteiten.desm@hotmail.com en dan liefst uiterlijk 26 oktober omdat wij dan nog kunnen bepalen om naar een andere locatie te gaan.

De avond ziet er al volgt uit:

Agenda:

1.               Opening vergadering door de voorzitter

 

2.               Vaststelling verslag vorige vergadering

 

3.               Vaststelling jaarverslag secretaris

 

4.               Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag kascommissie

 

5.               Begroting seizoen 2020 – 2021

 

6.               Benoeming kascommissie

 

7.               Verslag commissies:

-                  Sponsoring / PR commissie

-                  Voetbalcommissie

-                  Activiteitencommissie/kantinecommissie

-                  Scheidsrechtercommissie

-                  Accommodatiecommissie

 

8.               Benoeming bestuur

-                  Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester Huub Smeets

-                  Benoeming Joey Donkers tot penningmeester (conform statuten)

-                  Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Hugo Lammers

-                  Benoeming Remon Moonen tot voorzitter (conform statuten)

 

9.               Mededelingen

 

10.            Rondvraag en sluiting

 


Namens Bestuur VV DESM

Willeke Heijligers
Secretaris

 

DESM