DESM

AFGELASTINGEN

Indeling fotosessies sportplaatjesactie nu online!
Ben Steijntjes

Vragen rondom contributie

Als bestuur merken we dat we met enige regelmaat vragen krijgen rondom de contributie. 

Helaas kunnen we niets betekenen in een eventuele teruggave. Mocht u het hier niet mee eens zijn bent u natuurlijk vrij om uw lidmaatschap, of het lidmaatschap van uw zoon/dochter op te zeggen. Dit moet dan vóór 15 juni 2021. 

Als club zetten we alle zeilen bij en proberen we alle mogelijke potjes te benutten om financieel gezond te blijven. Ook trainers en andere vrijwilligers helpen ons door ons financieel tegemoet te komen. Onze sponsoren blijven voor het grootste gedeelte trouw aan ons en we proberen zoveel mogelijk te organiseren, voor zover de regels dit toelaten. We hopen dan natuurlijk ook dat jullie, als leden, je ook desm blijven voelen en genoegen nemen met datgene wat kan. We hebben alle steun nodig. Dank aan alle mensen die ons DESM trouw blijven in deze rare tijd. 

Indien je vragen of opmerkingen hebt hierover kun je een mail sturen naar info@desm.nl

Bestuur VV DESM

DESM