DESM

AFGELASTINGEN

Rolf Bonten stopt bij dames DESM
Joop Faessen nieuwe hoofdtrainer DESM
Ben Steijntjes

Jaarvergadering 2019-2020 en 2020-2021

In verband met de Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk geweest om de geplande jaarvergadering 2019-2020 effectief te houden.

Ook het seizoen 2020-2021 is niet gelopen zoals dit normaal in een voetbalseizoen zou zijn.

Als bestuur en commissies hebben we dan ook besloten om beide jaarvergaderingen samen in 1 jaarvergadering te behandelen en wel op maandag 13 september 2021 om 20.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De agenda voor deze “dubbele” jaarvergadering ziet er hetzelfde uit als normaal. Echter we zullen op bepaalde punten van de agenda alleen het jaar 2020-2021 behandelen, op de andere punten beide jaren. 

In de Umbelder van maart/april 2021, apart (gedeelte van pagina 28 t/m 34) hebben wij al heel wat informatie van de jaarvergadering 2019-2020 uitvoerig beschreven. U kunt deze nalezen op onze website via de link https://www.desm.nl/dico/UserFiles/Images/PDF/clubblad_24_desm_(maart%3Aapril).pdf of in de Umbelder zelf welke u van ons ontvangen heeft.

Indien u hier nog vragen over heeft kunt u die in de rondvraag gewoon stellen.

De agenda ziet er als volgt uit: 

 • Opening vergadering door de voorzitter
 • Vaststelling verslagen 2018-2019 en 2019-2020
 • Vaststelling jaarverslag secretaris 2019-2020 en 2020-2021
 • Financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021 alsmede het verslag van de kascommissie voor deze perioden
 • Begroting seizoen 2021-2022
 • Benoeming kascommissie
 • Verslag commissies 2020-2021
 • Sponsoring / PR commissie
 • Voetbalcommissie
 • Activiteitencommissie / kantinecommissie
 • Scheidsrechtercommissie
 • Accommodatiecommissie
 • Benoeming bestuur
 • Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester Huub Smeets
 • Benoeming Joey Donkers tot penningmeester
 • Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Hugo Lammers
 • Benoeming Remon Moonen tot voorzitter
 • Mededelingen
 • Rondvraag

Wij vertrouwen er op dat de geplande jaarvergadering op de bekende wijze kan door gaan echter wij conformeren ons aan de op dat moment geldende voorwaarde vanuit de regering. Mochten die aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren dan zullen wij u dit tijdig laten weten.

Graag tot ziens op 13 september.

Bestuur vv DESM

DESM