DESM

AFGELASTINGEN

Rolf Bonten stopt bij dames DESM
Joop Faessen nieuwe hoofdtrainer DESM
Ben Steijntjes

IN MEMORIAM | SJRAAR HEUSSEN

Sjraar kwam voort uit een gezin en familie waar velen zich bij DESM betrokken voelden. Vanaf 1 juli 1950 was hij lid van onze club. Hij was actief bij de lagere teams en onze veteranen. Op enig moment werd de voetbalsport ingeruild voor andere takken van sport, zoals tafeltennis, atletiek en niet te vergeten het dansen. Maar Sjraar bleef als niet-actief lid DESM volgen. Hij is altijd lid gebleven en als er bijzondere momenten waren was hij present. Hij was DESM dankbaar, omdat zij in zovele jaren zoveel mensen de gelegenheid heeft geboden om zich te ontspannen en waar de jeugd zo goed werd opgevangen. We zullen Sjraar, die 83 jaar mocht worden blijven herinneren als een uniek en prettig lid. We wensen de partner, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

DESM